INLOGGEN
Volg ons:
 
     
   
Privacy Policy terug

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zijn uitsluitend voor intern gebruik en kunnen ten alle tijden worden aangepast of verwijderd.

Privacyverklaring

Inleiding

Totaalkantoor Goeree, gevestigd te Nieuwe-Tonge, verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze relaties, klanten en leveranciers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om uw privacy te zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens aan Totaalkantoor Goeree?

Wanneer u een product bij Totaalkantoor Goeree bestelt, een account aanmaakt via onze website, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW- en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw bestellingen bij Totaalkantoor Goeree te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van bestellingen of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Totaalkantoor Goeree is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verkopen van producten via onze website. Welke persoonsgegevens verwerkt Totaalkantoor Goeree? Wanneer u onze website bezoekt, online aankopen doet via onze site, een account via onze website aanmaakt, of een webformulier invult en verstuurd, dan worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Verzendadres;
 • Telefoonnummer en e-mail adres;
 • Inloggegevens van uw account;
 • Aankoophistorie;
 • Openstaande en/of vervallen vorderingen;
 • IP adres;
 • Device-gegevens;
 • Surf- en klikgegevens over onze website;
 • Locatiegegevens; en
 • Bekeken (sub)pagina’s op onze website.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn als volgt:

 • Het afhandelen van bestellingen die via onze website worden geplaatst. Te weten:
 • orderinvoer, verzending van bestellingen, facturering en incasso;
 • Het uitvoeren van prijsvragen;
 • Het sturen van nieuwsbrieven over producten, aanbiedingen en acties;
 • Het afhandelen van retouren en manco meldingen;
 • Het beantwoorden en afhandelen van vragen gesteld via ons contactformulier;
 • Het verbeteren van de werking van onze website.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Toestemming
Totaalkantoor Goeree vraagt voor het versturen van een nieuwsbrief altijd toestemming. Deze toestemming wordt verkregen door het aanvinken van het hokje “Toestemming nieuwsbrief per e-mail gewenst” op onze website.
Overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens eveneens om de overeenkomst (uw online aankopen) uit te voeren.

Deelt Totaalkantoor Goeree persoonsgegevens met andere partijen?

Totaalkantoor Goeree deelt persoonsgegevens alleen met organisaties die zijn ingeschakeld bij de afhandeling van bestellingen van klanten. Dit zijn organisaties voor het leveren van bestellingen,en betalingsproviders voor het afhandelen van online betalingen. Ook de externe beheerder van onze website / webwinkel heeft toegang tot de persoonsgegevens.
Deze leveranciers zijn onze verwerkers, en dat betekent dat wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Totaalkantoor Goeree hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Totaalkantoor Goeree zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Als u een account aanmaakt, wordt u een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen, waarin we uw bestelhistorie vastleggen. Wij bewaren uw account en de gegevens totdat u aangeeft dat u deze verwijderd wilt hebben.

Welke cookies worden geplaatst?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten hebt u?

Totaalkantoor Goeree vindt het belangrijk dat onze klanten hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via info@totaalkantoor goeree.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Totaalkantoor Goeree vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Totaalkantoor Goeree behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

WINKELWAGEN
geen items
Totaal:
€ 0,00
Code Aantal
Bestel via productcode
CONTACT
Havenkade 46
3241 EM Middelharnis
Tel: 0187-499533
Fax: 0187-492622
KvK 54733138
BTW nr. 144127581B01
Snel bestellen, bel ons!